Czym są cookies?

Cookies z angielska zwanymi ciasteczkami to nic innego jak niewielkie dane informatyczne zapisane w formacie tekstowym, wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym czyli komputerze, tablecie itp.

Do czego są wykorzystywane?

Pliki cookies zawierają różnego rodzaju dane na temat użytkownika danego urządzenia odwiedzającego określoną stronę internetową. Najczęściej służą do automatycznego zapamiętywania danych użytkownika przy wielokrotnych odwiedzinach, dostosowania strony do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania z nich oraz anonimowych statystyk.

Możliwe rodzaje plików cookies w ramach strony

Sesyjne – ściśle związane z konkretną wizytą użytkownika na stronie.

Stałe – pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do czasu usunięcia ich przez niego samego lub wygasają zgodnie z konfiguracją i parametrami plików cookies.

Usunięcie plików cookies

Domyślą opcją działania wszystkich przeglądarek internetowych jest obsługa czyli zezwolenie na zapis plików cookies na dysku urządzenia. Można te ustawienie zmienić tak aby domyślną opcją było blokowanie korzystania z plików cookies. Wówczas niektóre funkcjonalności strony www mogą nie być w pełni możliwe do wykorzystania.

Aktualności
 
(18.04.2011)

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Na spotkaniu zarządu klubu w dniu 12 kwietnia 2011 r. zarząd podjął uchwałę w sprawie zwołania na dzień 17 maja 2011 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów. Spotkanie odbędzie się w CRR Bushido o godzinie 19.00. Sekcje proszone są o zgłaszanie swoich delegatów. Zgodnie z § 14 pkt 4 jeden delegat przypada na 20 członków, którzy uiścili składkę za rok bieżący. Arkadiusz Skowron sekretarz RMKS

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów

Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego

Rybnik, dnia 17 maja 2011 r. godz. 19.00

CRR Bushido, ul. Floriańska 1 w Rybniku

 

1. Rozpoczęcie zebrania

 

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

 

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.

 

5. Wybór komisji roboczych Zebrania:

            a) uchwał i wniosków,

            b) skrutacyjnej.

6. Stwierdzenie o prawomocności WZSWD RMKS na podstawie listy obecności

 

7. Sprawozdania z działalności statutowej za rok 2010:

            a)  prezesa RMKS,

            b) członków zarządu RMKS

            c) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RMKS

 

8. Dyskusja.

 

9. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

10. Wybór władz RMKS.

a) wyłonienie kandydatów do zarządu

b) głosowanie

c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej

 

11. Wybór Komisji Rewizyjnej

a) wyłonienie kandydatów do komisji rewizyjnej

b) głosowanie

c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej

 

12. Dyskusja w sprawie zmian w statucie klubu i polityce klubu na nadchodzące lata

 

14. Przyjęcie uchwał i wniosków.

 

15. Zakończenie Zebrania.

 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Powstańców Śląskich 40 / 42
44-200 Rybnik

tel. /32/ 42 28 201
fax /32/ 42 35 944
e-mail: kera@op.pl

KRS 0000002213
NIP 642-10-12-848
REGON 270144505

Numer rachunku bankowego:
Credit Agricole O/Rybnik nr 14 1940 1076 3092 4798 0000 0000

BOKS                          62 1940 1076 3092 4798 0001 0000
KOSZYKÓWKA             13 1940 1076 3092 4798 0002 0000
LEKKOATLETYKA         61 1940 1076 3092 4798 0003 0000
PŁYWANIE                  12 1940 1076 3092 4798 0004 0000
SZERMIERKA               60 1940 1076 3092 4798 0005 0000