Czym są cookies?

Cookies z angielska zwanymi ciasteczkami to nic innego jak niewielkie dane informatyczne zapisane w formacie tekstowym, wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym czyli komputerze, tablecie itp.

Do czego są wykorzystywane?

Pliki cookies zawierają różnego rodzaju dane na temat użytkownika danego urządzenia odwiedzającego określoną stronę internetową. Najczęściej służą do automatycznego zapamiętywania danych użytkownika przy wielokrotnych odwiedzinach, dostosowania strony do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania z nich oraz anonimowych statystyk.

Możliwe rodzaje plików cookies w ramach strony

Sesyjne – ściśle związane z konkretną wizytą użytkownika na stronie.

Stałe – pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do czasu usunięcia ich przez niego samego lub wygasają zgodnie z konfiguracją i parametrami plików cookies.

Usunięcie plików cookies

Domyślą opcją działania wszystkich przeglądarek internetowych jest obsługa czyli zezwolenie na zapis plików cookies na dysku urządzenia. Można te ustawienie zmienić tak aby domyślną opcją było blokowanie korzystania z plików cookies. Wówczas niektóre funkcjonalności strony www mogą nie być w pełni możliwe do wykorzystania.

STATUT

Zarząd spotyka się co miesiąc lub częściej, jeśli zachodzi taka potrzeba. W miesiącach wakacyjnych jest co najmniej dwumiesięczna przerwa w spotkaniach. Na spotkaniach są omawiane bieżące problemy i zadania jakie są w poszczególnych sekcjach.

Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:
RMKS Rybnik jest stowarzyszeniem kultury fizycznej realizującym swoje cele poprzez działalność w pięciu dyscyplinach sportu. Wszystkie sekcje (nie posiadające osobowości prawnej) dysponują wyodrębnionymi subkontami bankowymi, których dysponentami są szefowie sekcji będący jednocześnie członkami zarządu. W sprawach sportowych, w swojej dyscyplinie sportu, są oni odpowiedzialni za całokształt spraw merytorycznych i finansowych. Klub praktycznie w całości prowadzi szkolenie sportowe wśród dzieci i młodzieży.

Dochód z 1 % przekazywany jest na działanośc sportową wśród dzieci i młodzieży.

CELE STATUTOWE RMKS

1. Celem działania RMKS jest realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
a) uprawianie i popularyzowanie sportu wyczynowego szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
b) współdziałanie w procesie wychowania,
c) skupianie sympatyków RMKS w aktywną i twórczą organizację współdziałającą we wszechstronnym rozwoju fizycznym i umysłowym,
d) podnoszenie kultury odbioru imprez sportowych przez widzów i uczestników,
e) rozwijanie zainteresowania aktywnym wypoczynkiem na co dzień w społeczeństwie,
f) integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

2. W celu realizacji zadań statutowych RMKS może podjąć następującą działalność nieodpłatną pożytku publicznego:

a) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna /93.29. Z/,
b) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego /77.21.Z/
c) działalność klubów sportowych /93.12.Z/
d) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej /93.04.Z/.

3. W zakresie działalności odpłatnej pożytku publicznego podejmie następujące działania:

a) Działalność klubów sportowych /93.12.Z/
b) Działalność obiektów sportowych /93.11.Z/
c) Pozostała działalność związana ze sportem /93.19.Z/
d) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych /85.51.Z/
e) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach /73.12.D/


aktualny statut do pobrania


Podstawowy przedmiot działalności wg PKD - działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z,
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS,  w Gliwicach, nr KRS 000002213, data wpisu do KRS jako OPP - 21 kwietnia 2005 r., REGON: 270144505Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Powstańców Śląskich 40 / 42
44-200 Rybnik

tel. /32/ 42 28 201
fax /32/ 42 35 944
e-mail: kera@op.pl

KRS 0000002213
NIP 642-10-12-848
REGON 270144505

Numer rachunku bankowego:
Credit Agricole O/Rybnik nr 14 1940 1076 3092 4798 0000 0000

BOKS                          62 1940 1076 3092 4798 0001 0000
KOSZYKÓWKA             13 1940 1076 3092 4798 0002 0000
LEKKOATLETYKA         61 1940 1076 3092 4798 0003 0000
PŁYWANIE                  12 1940 1076 3092 4798 0004 0000
SZERMIERKA               60 1940 1076 3092 4798 0005 0000